L’ús de les eines digitals 2.0 en l'educació primària a Barcelona

La intenció del present estudi es esbrinar si el propòsit institucional d’integrar les TICs i desenvolupar les competències digitals entre l’alumnat s’assoleix a l’escola primària, si la formació del professorat es suficient per aquests objectius i si l’ús està integrat en el procés d’ensenyament i aprenentatge. També volem saber si a la pràctica les TICs queden relegades només a un nivell individual, deixant en segon pla l’ús col·lectiu dins l’aula amb l’alumnat, i l’ús queda restringit sobre tot a la consulta i no incorpora la producció de material digital.


Per tant, el nostre objectiu és conèixer el grau d’utilització de les TICs, en particular les que donen pas i fomenten la cultura participativa (eines 2.0) del professorat de Primària, el tipus d’ús i el coneixement sobre l’alumnat destinatari de l’aprenentatge. Per tal d’obtenir una descripció de la utilització d’aquest col·lectiu de les TICs s’ha creat un qüestionari que intentarà respondre als nostres objectius.


Investigadoras: Júlia Coromina Cabeceran, Anna Teberosky & Elena Barberà
Data: Juliol 2012

Observatori d'Educació Digital, 2012