Lectura de tesi doctoral sobre Relats Digitals en Educació

05/02/2014
Gloria Londoño, membre col·laborador d'aquest grup de recerca, va defensar la seva tesi doctoral sobre Relats Digitals en Educació. S'hi descriuen i analitzen les característiques dels relats i del procés de realització, els beneficis pedagògics, les limitacions d'aplicació i els possibles usos didàctics, quan es desenvolupen dels relats digitals (Digital Storytelling) de caràcter personal, com a projectes pràctics de aprenentatge en educació formal, amb adolescents i adults. Igualment, s'ofereix una proposta de metodologia o estratègia didàctica per emprar-los en contextos institucionals o acadèmics, i amb finalitats educatives. El treball, dirigit pel professor José Luis Rodríguez Illera va ser presentat a la Facultat de Pedagogia d'aquesta universitat el 21 de desembre; va obtenir el reconeixement "Cum Laude".


Observatori d'Educació Digital, 2012