Presentació

L'Observatori d'Educació Digital (OED) va ser creat l'any 2008 per analitzar l'impacte de les TIC i de la Societat de la Informació en l'educació; concretament en les noves formes d'aprenentatge i d'alfabetitzacions.

La seva missió és l'estudi dels models pedagògics i educatius que es desenvolupen en entorns i sistemes digitals, en contextos socioeducatius específics i complexos.

La seva línia d'indagació se centra en una àmplia gamma de visions que contemplen l'aprenentatge com un procés al llarg de la vida, centrat en la formació de competències tant per al desenvolupament personal en una societat complexa com, també, per a l'accés al treball amb tendències actuals basades en l'ús de tecnologies a la feina, models formals i informals i la necessitat d'alfabetització digital a la vida quotidiana.

Les finalitats específiques són:

- L'anàlisi dels sistemes, mitjans i metodologies que s'utilitzen en entorns d'ensenyament i aprenentatge semipresencials (híbrids) i a distància (o completament virtuals).
- L'estudi dels canvis educatius i de les noves modalitats de comunicació que sorgeixen en la societat digital: especialment l'anàlisi i el seguiment de les alfabetitzacions digitals, així com de les noves pràctiques (informatives i comunicatives) digitals.
- El disseny i desenvolupament de continguts, aplicacions i entorns per a l'aprenentatge digital.

A l’OED hi participen diversos professors i investigadors que provenen principalment de grups d'investigació de la Universitat de Barcelona. També hi participen docents i membres associats d'altres universitats llatinoamericanes. Estudiants de Màster i de Doctorat contribueixen habitualment en tasques de recerca i d'organització d'informació. 

Observatori d'Educació Digital, 2012