Projectes

L'Observatori se centra en la realització de projectes d'investigació i d'innovació educativa. Alguns projectes ja iniciats són:

Observatori d'Educació Digital, 2012