Creant històries digitals

Creant històries digitals: Anàlisi i perfeccionament dels relats digitals en el context de l'ESO com a metodologia pedagògica innovadora per a l'alfabetització digital (projecte Edulab) és un projecte d'investigació i innovació en el qual participen professors i estudiants de Primària (últims anys) i de Secundària (tots els cursos). Ambdós aprenen a produir les seves pròpies històries de forma multimedial i multimodal, fent ús de recursos narratius (tals com fotografies, vídeos o dibuixos) i d'algunes tecnologies d'informació i comunicació facilitades en els cursos (càmeres fotogràfiques digitals, gravadores de veu, programes d'edició d'àudio o vídeo, Internet, entre altres). En el cas de la formació de formadors, els docents coneixen, a més, els possibles usos educatius d'aquest tipus de relats i la metodologia per a realitzar-los amb els seus estudiants. El resultat, en qualsevol cas, és un vídeo curt (menys de 5 minuts), on es conta una història real, fictícia o producte d'una investigació acadèmica. Aquest vídeo es publica a Internet per tenir l'oportunitat de compartir la pròpia creació.

Per això el projecte se centra en la producció de relats o històries més tradicionals, que tenen funcions semblants a la narrativa clàssica però en el món digital i, dintre de l'ampli espectre de relats digitals, s'examinen sobretot (però no de manera exclusiva) aquells no interactius que contemplen la creació de narratives per contar històries de vida, també conegudes com Digital Storytelling.

Es busca així implantar i analitzar pràctiques per a la creació de Relats o Històries Digitals, en processos d'ensenyament/aprenentatge formal, per al desenvolupament de competències associades a la multialfabetització digital (alfabetització avançada) i a la participació en l'anomenada Societat de la Informació i el Coneixement.

Els objectius del projecte consisteixen en:

1) Revisar les metodologies existents i dissenyar-ne una de pròpia que inclogui l'aplicació d'una varietat de processos i pràctiques individuals i col·lectives immerses en la creació d'històries digitals, que englobin aspectes pedagògics, comunicatius i informàtics que puguin contribuir a facilitar l'alfabetització digital.
2) Identificar els agents intrínsecs de la metodologia que facilitin i dificultin les activitats d'alfabetització digital.
3) Recaptar informació sobre aspectes de la formació prèvia de l'estudiant o altres agents externs, que poden facilitar o entorpir l'activitat i els resultats.
4) Determinar i puntualitzar els impactes que la realització d'històries digitals pugui tenir sobre les competències associades a l'alfabetització digital.

Investigador principal: José Luis Rodríguez Illera
Participants: Ana Teberosky, Jordi Quintana, Gloria Londoño Monroy
Entitat(s) finançadora(es): OED Universitat de Barcelona / Fundació per a la Societat del Coneixement, Citilab-Cornellà
Període: 2008–2010

Observatori d'Educació Digital, 2012